Konkurs AKU.URA – II miejsce

Lokalizacja: Wrocław
Inwestor: SARP Wrocław, WRI Investment sp. z o.o. sp. k.
Współpraca: VAME architekci

II miejsce w konkursie

Zaproponowana koncepcja zagospodarowania terenu objętego konkursem jest próbą jak najlepszej transformacji i aktywizacji obszarów pokolejowych, z poszanowaniem istniejących elementów historycznych oraz uzupełnienia zabudowy o nowe formy, nadające przestrzeni charakter bardziej śródmiejski.

Duży nacisk położono na program funkcjonalno-przestrzenny poprzez odpowiednią implementację nowych założeń w istniejącą tkankę miejską oraz stworzenie miejsc adresowanych do szerokiej grupy użytkowników. Ideą przedstawionej koncepcji jest stworzenie różnorodnych przestrzeni, które mogłyby funkcjonować indywidualnie (niezależność), jednak poprzez przenikanie i uzupełnianie się funkcji tworzą jeden, spójny i tętniący życiem organizm (zależność).

Wszczepienie takiego założenia jest wypełnieniem luki w niezagospodarowanej, jednak na bieżąco rewitalizowanej części Przedmieścia Oławskiego, które dzięki założeniom o bogatym programie funkcjonalnym, miejsce to może nabrać znaczenia ponadlokalnego i ściągnąć do siebie również turystów i użytkowników z innych miast.